Universal Bank Украина API

Universal Bank Украина API

Universal Bank – надійний банк, що більше 20 років працює на ринку України.
Ми – сучасний універсальний банк, що надає широкий спектр послуг фізичним і юридичним особам. Наш стратегічний напрямок — якісне обслуговування українського бізнесу.
Наше бачення – органічне зростання, що базується на бездоганній репутації та високому професіоналізмі нашої команди.
Наше завдання – постійно покращувати банківські відносини з нашими клієнтами на всіх рівнях співпраці з ними.
Статутний капітал банку складає 3,102 млрд грн, ми є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та маємо високий довгостроковий кредитний рейтинг з відміткою «uaAA» за оцінкою «Кредит Рейтинг».
Наші цінності

Рівні можливості
рівні можливості для визнання

Творчість
ми постійно прагнемо новацій для покращення нашої справи та самовдосконалення

Повага до людей
… до наших колег, до клієнтів, до наших співгромадян

Командна робота
досягаємо успіху завдяки командній роботі

Ефективність
ми завжди прагнемо досягти наших цілей

Якість
наша мета—досконалість у всьому

Соціальна відповідальність
наш соціальний внесок завжди є складовою нашої діяльності

Довіра
якщо існує довіра, можливо досягти будь-яких вершин

Universal Bank – надежный банк, который работает на рынке Украины более 20 лет.
Мы – современный универсальний банк, предоставляющий широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам. Наше стратегическое направление — качественное обслуживание украинского бизнеса.
Наше видение – органический рост, основанный на безупречной репутации и высоком профессионализме нашей команды.
Наша задача – постоянное усовершенствование банковских взаимоотношений с нашими клиентами на всех уровнях сотрудничества с ними.
Уставный капитал банка составляет 3,102 млрд грн, ми являемся членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц и имеем высокий долгосрочный кредитный рейтинг «uaAA» с прогнозом «стабильный» по оценке «Кредит Рейтинг».
Наши ценности

Равные возможности
равные возможности для признания

Творчество
мы постоянно стремимся к инновациям для улучшения нашего бизнеса и самосовершенствования

Уважение к людям
… к нашим коллегам, клиентам, гражданам

Командная работа
достигаем успеха благодаря командной работе

Эффективность
мы всегда стремимся достичь поставленных целей

Качество
наша цель — совершенство во всем!

Социальная ответственность
наш социальный вклад всегда является составляющей нашей деятельности

Доверие
если существует доверие, можно достичь любых вершин

Заказать кредит онлайн

 

uVUA2zw4af94 - Universal Bank Украина API